Зареждане

Резервоари за Пожарогасене

AQUA Q 42 куб.м.

Резервоари за вода от полиетилен за вкопаване, оребрена цистерна , бидон за вода от тази кубатура са предназначени :
Като резервоар за вода за пожарогасене. За поддържане на воден запас за поливни или противопожарни нужди на големи по площ, обществени паркове, индустриални терени и халета, големи жилищни комплекси. За ретензионен резервоар при ограничена канализация. За поддържане на води за питейни нужди. Подземен пластмасов резервоар, цистерна, бидон за пожарогасене. Като цистерна или бидон за събиране на дъждовни води и други.

В случай на индивидуално решение или консултация, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

Всички резервоари са придружени с надстройки: 2 бр. Ф 600 и 2 бр. капаци от полиетилен клас А15 .
Към всяко изделие се издават необходимите документи.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 9 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 12 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 16 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 20 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 22 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 26 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 30 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 32 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 35 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 40 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 42 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 45 куб.м.

Резервоари за пожарогасене
AQUA Q 50 куб.м.

При въпроси, не се колебайте, Свържете се!