Зареждане

Нашите Продукти

Резервоари за вода, вкопани резервоари за вода, хоризонтални резервоари за вода, полиетиленови резервоари за вода, пластмасови резервоари за вода. Резервоари за вода за вкопаване. Подземни резервоари за вода. Цистерни за вода.

Резервоари за пожарогасене

Резервоари за отпадни води

Резервоари за дъждовни води

Резервоари за индустриални цели

  • За пожарогасене
  • За Индустриални нужди
  • За ограничена канализация

Резервоари за жилищни сгради

  • За битовофекални води
  • За поливни нужди
  • За питейни нужди

Устройство на резервоарите за вода с голям обем от полиетилен за вкопаване

Легенда:
1. Свързващи отвори на Ф 200 мм.
2. Монолитно отлята стена на всеки един елемент.
3. Ревизионни отвори на Ф 600 мм, на всеки един елемент.
4. По-големи и повече на брой ребра за по-здрава конструкция.
5. Дебелина на стената при готово изделие повече от 10 мм.