Зареждане

Нашите Продукти

Пластмасови подземни резервоари за вода, цистерни, бидони за вода;
За поддържане на води за питейни нужди;

За поддържане на воден запас за поливни нужди;

За влагане на нуждите на еднофамилни къщи като септични ями, буферен съд след пречиствателна станция;

За поддържане на воден запас за поливни нужди на средно големи по площ дворове, обществени паркове;

За ретензионен резервоар при ограничена канализация;

За поддържане на воден запас за поливни нужди на средно големи по площ индустриални терени, големи жилищни комплекси;

За поддържане на воден запас за поливни или противопожарни нужди на големи по площ, обществени паркове, индустриални терени и халета, големи жилищни комплекси;

Подземен резервоар за пожарогасене;

Български производитил на хоризонтална цистерна, резервоар или бидон за вода с обем от 9 куб.м. до 50 куб.м.;

Резервоари от първичен полиетилен (LLDPE) за вкопаване, цистерни, бидони за вода;

Подземни оребрени полиетиленови резервоари, цистерни, бидони за вода

Подземен пластмасов резервоар, цистерна, бидон за пожарогасене.

Резервоари за пожарогасене

Резервоари за отпадни води

Резервоари за дъждовни води

Резервоари за индустриални цели

  • За пожарогасене
  • За Индустриални нужди
  • За ограничена канализация

Резервоари за жилищни сгради

  • За битовофекални води
  • За поливни нужди
  • За питейни нужди
  • За пожарогасене

Устройство на резервоарите за вода с голям обем от полиетилен за вкопаване

Легенда:
1. Свързващи отвори на Ф 200 мм.
2. Монолитно отлята стена на всеки един елемент.
3. Възможност за ревизионни отвори на Ф 600 мм, на всеки един елемент.
4. По-големи и повече на брой ребра за по-здрава конструкция.
5. Дебелина на стената при готово изделие повече от 10 мм.