Зареждане

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
от полиетилен

Вашите нужди са приоритет за нас, ние сме висококвалифициран екип от професионалисти, опериращ в бранша от години.

НАД

години

НАД

реализирани проекта

НАД

доволни клиента

Нашите Продукти

Компанията ни предлага, резервоари, цистерни, бидони, изработени от първичен полиетилен (LLDPE) за съхранение на вода с вместимост от 9 000 до 50 000 литра, които се вкопават в земята или са предназначени за подземен монтаж.

Резервоари за питейни нужди

Резервоарите са предназначени за съхранение на води за питейни нужди, на места където питейните води са ограничени или недостатъчни. Предлага се СЕРТИФИКАТ за вложения материал при изработката на резервоара.

Резервоари за пожарогасене

Винаги, наличен воден запас в зони с висок риск от пожари. Невъзможност за подаване на необходимия дебит за пожарогасене. Индустриални или жилищни обекти отдалечени от централно подаване на вода, или недостатъчен дебит .

 Резервоари за отпадни води

Отлично решение за отпадни води, септични ями. Отдалечени имоти и терени за които е скъпо или невъзможно развитието на канализационна мрежа. За заустване на води след пречиствателна станция.

 Резервоари за дъждовни води

Резервоарите за дъждовна вода са отлично решение за поливни нужди или при невъзможност за добиването на вода чрез сондаж, за ретензионен обем при ограничен дебит на изградена канализационна мрежа.

 РЕЗЕРВОАРИ ЗА АГРАРНИЯ СЕКТОР

Цистерните или бидоните от пластмаса, са решение при липса на достатъчно вода за поливане на агрокултури, също така за съхранение на течни торове близо до мястото за влагането им.

Компанията ни има
НАД 10 години опит

М енд Джи България ЕООД

се занимава с производство и търговия на резервоари от LLDPE полиетилен с голяма вместимост за вкопаване, произведени посредством на ротационно леене на полиетилен.

Резервоари за питейни нужди

Резервоари за пожарогасене

Резервоари за отпадни води

Резервоари за септични води

Резервоари за дъждовни води

Ретензионни резервоари

Резервоари за течни торове