Зареждане

Устройство на резервоарите за вода с голям обем
от полиетилен за вкопаване

Легенда
1.Свързващи отвори на Ф 200 мм .
2.Монолитно отлята стена на всеки един елемент .
3.Ревизионни отвори на Ф 600 мм , на всеки един елемент .
4.По големи и повече на брой ребра за по здрава конструкция .
5.Дебелина на стенаната при готово изделие повече от 10 мм .