Зареждане

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново

Резервоар за питейни нужди 50 куб.м. МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново

Резервоари за пожарогасене

Резервоари за отпадни води

Резервоари за дъждовни води

Резервоари за промишлени строителни обекти

Резервоари за жилищни сгради