Зареждане

Резервоари за отпадни води

 

AQUA Q 35 куб.м.

Подземните оребрени полиетиленови резервоари, цистерни за вода от тази кубатура са предназначени:
Като резервоар за вода за пожарогасене. За поддържане на воден запас за поливни нужди на средно големи по площ, обществени паркове, индустриални терени, големи жилищни комплекси. За Ретензионен резервоар при ограничена канализация. За поддържане на води за питейни нужди. Подземен пластмасов резервоар, цистерна, бидон за пожарогасене. Като цистерна или бидон за събиране на дъждовни води и други.

В случай на индивидуално решение или консултация, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

Всички резервоари са придружени с надстройки: 2 бр. Ф 600 и 2 бр. капаци от полиетилен клас А15 .
Към всяко изделие се издават необходимите документи.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 9 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 12 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 16 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 20 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 22 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 26 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 30 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 32 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 35 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 40 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 42 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 45 куб.м.

Резервоари за отпадни води
AQUA Q 50 куб.м.

При въпроси, не се колебайте, Свържете се!