Зареждане

Резервоари за дъждовни води

 

AQUA Q 42 куб.м.

Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за средни и големи по квадратура индустриални терени, от които се предполага да се акумулира по голямо водно количество:
За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене и др.

Всички резервоари са придружени с надстройки: 2 бр. Ф 600 и 2 бр. капаци от полиетилен клас А15 .
Към всяко изделие се издава сертификат за използвания материал.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 9 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 12 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 16 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 20 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 22 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 26 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 30 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 32 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 35 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 40 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 42 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 45 куб.м.

Резервоари за дъждовни води
AQUA Q 50 куб.м.

При въпроси, не се колебайте, Свържете се!