Резервоарите AQUA Q като решение от воден запас за противопожарни и питейни нужди

  • 0
mjbulgaria logo

Резервоарите AQUA Q като решение от воден запас за противопожарни и питейни нужди

Непрекъснатият достъп до питейна вода е от ключово значение както за бита, така и за промишлеността. Днес в голяма степен осигуряването на питейна вода е чрез централна водоснабдителна система или в случаите, когато е трудно да се осигури достъп до мрежата, чрез алтернативни източници като кладенец, сондажи и други.

Независимо от начина на осигуряване на питейна вода обаче е възможно в определен момент да настъпи недостиг на вода. Причина за това могат да бъдат авария, текущ ремонт и други. Използването на резервоари от полиетилен за вода е подходящо решение за подобни ситуации за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването.

Резервоарите за вода AQUA Q са подходящо решение и за изравняване на разликата между водния приток и променливия разход, за поддържане на необходимото налягане във водоснабдителната система, както и за съхраняване на резерв от вода за пожарни и аварийни ситуации.

Резервоарите от полиетилен са широко използвано решение в редица отрасли на промишлеността, където могат да изпълняват ролята и на основен източник на питейна вода. Незаменими са в случаите, когато е необходимо осигуряването на голямо количество вода, която трудно би могла да се набави чрез системата за водоснабдяване.

Резервоарите AQUA Q се използват на редица обекти, намиращи се на места, в които е трудно да се осигурят необходимите комуникации. Често резервоарите за чиста вода паралелно изпълняват функцията и на противопожарни резервоари. Принципно основните им функции се свеждат до равномерно разпределение на водата в часове с неравномерно потребление, противопожарна функция, осигуряване на водоподаване при прекъсване на централното водоснабдяване или при липса на такова.

Резервоари се предлагат в широк диапазон от обеми, предназначени за изпълнението на конкретни задачи по осигуряването на определено количество вода за определен период от време. Обикновено обемът за аварийни нужди се определя въз основа на риска от възможни аварии в довеждащия водопровод, водовземните съоръжения, помпените станции и контролните системи, както и на свързаните с тези аварии неблагоприятни последствия.

Обемът за пожарни нужди се предвижда в случаите, когато е технически невъзможно или икономически неизгодно да се осигурят необходимите водни количества за пожарогасене непосредствено от водоизточника.

Използването на конкретен обем  резервоар за  вода се определя в зависимост от конкретното предназначение на съответния обект и възможностите за монтаж.


  • 0
м енд джи българия-подземни вкопани пластмасови резервоари за вода снимки - 13

Класификации и приложение на резервоари за вода AQUA Q

Особено внимание при изграждането на система за третиране на вода (в зависимост от нуждата която имаме) е необходимо да се обърне на резервоара. Той се явява най-ценното съоръжение, което е необходимо да отговаря на редица изисквания. Необходимо е резервоарът да се проектира така, че успешно да противодейства на земните натоварвания и движения за продължителен период от време.

Размерът на резервоара зависи главно от това за какво ще се използва. Резервоарите AQUA Q могат да имат доста широко приложение, може да бъдат ретензионни резервоари (когато сме ограничени от диаметъра на отвеждащия колектор – когато се използват за канализационни води), резервоари за осигуряване на необходимото количество воден запас при пожарогасене, резервоари за поливни нужди, резервоари за изгребни ями, резервоари за съхраняване на течни торове в селското стопанство. Изобщо използването и внедряването на резервоари от полиетилен е доста широко обхватно . Вместимостта на предлаганите резервоари може да варира в широк диапазон.

Резервоарите AQUA Q могат да бъдат с обем от 8 000 литра до 50 000 литра за една конструкция. Изборът е в зависимост от предназначението. Повечето резервоари от полиетилен AQUA Q могат да бъдат съединявани, което дава възможност да се постигне оптималният за конкретния случай обем.

Резервоарите AQUA Q са проектирани за подземен монтаж. Монтирането на резервоар под земята го предпазва от прякото въздействие на светлина, топлина и други. Също така температурата на събраната в резервоара вода се запазва относително постоянна обикновено в границите от около 6 – 8 оС през цялата година.

Липсата на светлина предотвратява образуването на водорасли, а сравнително ниските температури не благоприятстват развитието на микроорганизми и бактерии. При този начин на монтаж необходимо условие е ниско ниво на подпочвените води, но дори да има наличие на такива ние от M енд Джи България сме разработили детайл за монтаж при такива условия за да се гарантира една безпроблемна и дълготрайна експлоатация на резервоара.

Тези резервоари е добре да са непроницаеми за светлината. Резервоарите за вода осигуряват постоянно, рентабилно решение за гарантиране необходимостта от подземно складиране на вода. Конструкцията от полиетилен на резервоарите им позволява да устоят на просмукването в тях на химикали и газове, които се намират в почвата.

Резервоарите са разработени под строги качествени изисквания, за да осигурят използване, щадящо природата. Разликите между видовете резервоари от полиетилен за подземен и наземен монтаж също така е добре да бъдат описани , а именно по долу ще се опитаме да ги обясним.

Резервоарите за наземен монтаж е желателно да бъдат непроницаеми за светлина, също така заради самата конструкция трябва да им бъде направено добро укрепване и следва да се инсталират на хладно итъмно място. По този начин се предотвратява затоплянето на водата и възможността за развитие на плесени, водорасли и микроорганизми особено когато става въпрос за ползване на резервоара за питейни нужди. Препоръчително е също резервоарът за наземен монтаж да се изпразва през зимата, освен ако не е инсталиран подземно под зоната на замръзване (60-80 см).

Подходящи за съхраняване и третиране на различни видове води и течности се считат резервоарите, изготвени от материали, непроменящи своите свойства с течение на времето. За такива се приемат резервоари от поцинкована стомана, полиетилен, стъклопласт и други. Сред най- предпочитаните материали обаче е полиетиленът, поради своите качества.

Резервоарите AQUA Q се изработват от висококачествен първичен полиетилен (LLDPE), който го прави много по-функционален в сравнение с металните продукти от този тип на пазара, а и са многократно по-удобни за транспортиране и монтаж. Отличават се с лесната си поддръжка, голямото разнообразие по форма и размер.

Материалът, от който се произвеждат резервоарите AQUA Q, не подлежи на окисляване и се характеризира с висока издръжливост на атмосферни влияния, ударо и износоустойчивост. Дебелината на стената на полиетиленовите резервоари AQUA Q е достатъчна, за да издържа външни въздействия. Резервоарите не се деформират и не се износват с течение на времето. Поради спецификата на материала, от който са изработени, полиетиленовите резервоари са изключително многофункционални, тъй като позволяват на клиента без особена трудност да направи нови отвори с оглед на конкретните цели.


  • 0
aqua-q резервоари за вода

Архив