Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 8 m3

  • -
Резервоари за питейни нужди AQUA Q - 8

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 8 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 8 m3

Резервоарите от тази кубатура са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество:

За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За буферни съдове при изграждане на басейни, За съхранение на течен тор в селското стопанство и др.

Резервоари за питейни нужди AQUA Q - 8

Всички резервоари са придружени с надстройки: 2 бр. Ф 600 и 2 бр. капаци от полиетилен клас А15 .

Към всяко изделие се издава сертификат за използвания материал.


  • -
Резервоари за питейни нужди AQUA Q - 35

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 35 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 35 m3

Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки и средни по квадратура индустриални терени, от които се акумулира малко или средно по големина водно количество:

За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене , За съхранение на течен тор в селското стопанство и др.

Резервоари за питейни нужди AQUA Q - 35

Всички резервоари са придружени с надстройки: 2 бр. Ф 600 и 2 бр. капаци от полиетилен клас А15 .

Към всяко изделие се издава сертификат за използвания материал.


  • -
Резервоари за питейни нужди AQUA Q - 40

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 40 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 40 m3

Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за средни и големи по квадратура индустриални терени, от които се предполага да се акумулира по голямо водно количество:

За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене и др.

Резервоари за питейни нужди AQUA Q - 40

Всички резервоари са придружени с надстройки: 2 бр. Ф 600 и 2 бр. капаци от полиетилен клас А15 .

Към всяко изделие се издава сертификат за използвания материал.


Архив