Резервоари за пожарогасене AQUA Q – 27 m3

  • -
Резервоари за пожарогасене AQUA Q - 27

Резервоари за пожарогасене AQUA Q – 27 m3

Резервоари за пожарогасене AQUA Q – 27 m3

Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки и средни по квадратура индустриални терени, от които се акумулира малко или средно по големина водно количество:

За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене , За съхранение на течен тор в селското стопанство и др.

Резервоари за пожарогасене AQUA Q - 27

Всички резервоари са придружени с надстройки: 2 бр. Ф 600 и 2 бр. капаци от полиетилен клас А15 .

Към всяко изделие се издава сертификат за използвания материал.


Архив