Резервоари за пожарогасене AQUA Q – 22 m3

  • -
Резервоари за пожарогасене AQUA Q - 22

Резервоари за пожарогасене AQUA Q – 22 m3

Резервоари за пожарогасене AQUA Q – 22 m3

Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество:

За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За буферни съдове при изграждане на басейни, За съхранение на течен тор в селското стопанство и др.

Резервоари за пожарогасене AQUA Q - 22

Всички резервоари са придружени с надстройки: 2 бр. Ф 600 и 2 бр. капаци от полиетилен клас А15 .

Към всяко изделие се издава сертификат за използвания материал.


Архив