Резервоари за отпадни води

  • -
резервоари за отпадни води

Резервоари за отпадни води

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 8 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 8 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 10 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 10 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 12 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 12 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 15 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 15 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 17 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 17 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 20 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 20 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 22 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 22 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 25 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 25 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки и средни по квадратура индустриални терени, от които се акумулира малко или средно по големина водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене ,

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 27 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 27 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки и средни по квадратура индустриални терени, от които се акумулира малко или средно по големина водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене ,

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 30 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 30 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки и средни по квадратура индустриални терени, от които се акумулира малко или средно по големина водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене ,

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 35 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 35 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки и средни по квадратура индустриални терени, от които се акумулира малко или средно по големина водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене ,

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 40 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 40 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за средни и големи по квадратура индустриални терени, от които се предполага да се акумулира по голямо водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене и

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 45 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 45 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за средни и големи по квадратура индустриални терени, от които се предполага да се акумулира по голямо водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене и

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 50 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 50 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за средни и големи по квадратура индустриални терени, от които се предполага да се акумулира по голямо водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене и


Архив