Резервоари за отпадни води AQUA Q – 40 m3

  • -
Резервоари за отпадни води AQUA Q - 40

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 40 m3

Резервоари за отпадни води AQUA Q – 40 m3

Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за средни и големи по квадратура индустриални терени, от които се предполага да се акумулира по голямо водно количество:

За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене и др.

Резервоари за отпадни води AQUA Q - 40

Всички резервоари са придружени с надстройки: 2 бр. Ф 600 и 2 бр. капаци от полиетилен клас А15 .

Към всяко изделие се издава сертификат за използвания материал.


Архив