Резервоари за питейни нужди

резервоари за питейни нужди и за пожарогасене

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 8 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 8 m3 Резервоарите от тази кубатура са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За буферни съдове при изграждане на басейни, За съхранение на течен

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 10 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 10 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 12 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 12 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 15 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 15 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 17 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 17 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 20 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 20 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 22 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 22 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки по квадратура терени, от които се акумулира малко водно количество: За септични ями в еднофамилни къщи, За поддържане на воден запас за поливни нужди, За питейни нужди, За

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 25 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 25 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки и средни по квадратура индустриални терени, от които се акумулира малко или средно по големина водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене ,

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 27 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 27 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки и средни по квадратура индустриални терени, от които се акумулира малко или средно по големина водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене ,

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 30 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 30 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки и средни по квадратура индустриални терени, от които се акумулира малко или средно по големина водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене ,

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 35 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 35 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за малки и средни по квадратура индустриални терени, от които се акумулира малко или средно по големина водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене ,

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 40 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 40 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за средни и големи по квадратура индустриални терени, от които се предполага да се акумулира по голямо водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене и

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 45 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 45 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за средни и големи по квадратура индустриални терени, от които се предполага да се акумулира по голямо водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене и

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 50 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 50 m3 Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за средни и големи по квадратура индустриални терени, от които се предполага да се акумулира по голямо водно количество: За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене и