Дейност

M енд Джи България ООД е новаторска компания която специализира в производството на иновативни нови и прогресревни решения за съхранението и управлението на водни ресурси, за рационално използване на водата.

Съхранението и оползотворяването както на дъждовната така и на битово отпадната вода се превръща във все по голямо предезвикателство, поради все по-голямото застрояване и разширяване както на жилищното така и на индустриалното строителство.

Рзервоарите които компанията предлага са подходящи за използване както на промишлени строителни обекти където има засилен трафик и натоварване, така и за жилищни сгради.